Čo je to elektronická faktúra?

Čo je to elektronická faktúra?

Elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte; elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby.

Elekronickou faktúrou môže byť PDF dokument vytvorený vo Faktúrach online, štruturovaný dokument XML (eXtensible Markup Language), faktúra zobrazená formou webovej stránky (HTML) a podobne. Dôležitou časťou je, že elektornická faktúra môže byť vydaná len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby. To znamená, že príjemca vyslovil súhlas buď písomne, elektronicky (napríklad formou emailu), ústne alebo spracovaním a úhradou faktúry.
Je však nutné prijať a doručiť elektornickú faktúru tak, aby bola zabepečená jej vierohodnosť pôvodu, neporišiteteľnosť obsahu a čitateľnosť.

Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácii sa dozviete v Podmienkach používania.   V poriadku, rozumiem