Preberací protokol

Preberací protokol

Vytvorte preberací protokol vyplnením týchto polí. Pre zjednodušenie vypĺňania sa registrujte zadarmo.

Preberací protokol je dokument, ktorý zaznamenáva preberanie tovaru alebo služby z jednej strany na druhú. Preberací protokol uvádza podrobnosti o výrobku, stavbe, produkte alebo službe. Informuje o jeho stave, uskutočnených kontrolách alebo splnených kritérií a štandardov. Informácie na preberacom protokole určujú zodpovednosť za predmetnú vec prevzatia a umožňujú jednoduchšie vyriešenie prípadných problémov v budúcnosti.

Údaje odovzdávajúceho

Spoločnosť / osoba:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
   
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Platiteľ DPH:
Info o dodávateľovi:
   
Telefón:
Email:
Web:
   
Názov Hodnota
 :
 :

Údaje preberajúceho

Spoločnosť / osoba:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
   
IČO:
DIČ:
IČDPH:
   
Info o odberateľovi:
   
Názov Hodnota
 :
 :

Základné údaje

Názov dokumentu:
 
Číslo preberacieho protokolu:
Dátum odovzdania/prebratia:
Miesto odovzdania/prebratia:

Ďalšie údaje

Číslo zmluvy:
Číslo objednávky:
Zahájenie preberacieho konania:
Termín odstránenia nedostatkov:

Popis

Popis odovzdaného predmetu / diela:
 
Iné poznámky:
 
Popis zistených nedostatkov a chýb:
 

Doplňujúce údaje

Jazyk dokumentu:
sk cz en de
Logo spoločnosti: Pre registrovaných používateľov
Pečiatka spoločnosti: Pre registrovaných používateľov
Dokument vytvoril: