Ako si uložím údaje o mojich klientoch?

Ako si uložím údaje o mojich klientoch?

Údaje o klientoch si môžete uložiť dvoma spôsobmi:

V hornom menu kliknete na ZoznamyMoji klienti, kde vytvoríte nový záznam o Vašom klientovi, prípadne naimportujete záznamy klientov zo súboru.

Druhý spôsob uloženia klienta do zoznamu je pri vytváraní dokumentu (napríklad faktúry), kde vyplníte údaje odberateľa a kliknete na zelené tlačidlo "+" pod príslušnými poliami. Vtedy sa tieto údaje uložia do vyššie spomínaného zoznamu klientov.

Počet záznamov klientov je obmedzený na 2000 záznamov.