Dodací list

Dodací list

Vytvorte dodací list vyplnením týchto polí. Pre zjednodušenie vypĺňania sa registrujte zadarmo.

Dodací list je dokument, ktorý potvrdzuje dodanie tovaru alebo služby v množstve, stave, popise alebo kvalite, ktorý uvádza. Nie je povinnosť ho vystavovať, no väčšinou sa dodáva spolu s faktúru, na ktorú je viazaný.

Dodací list sa môže stať účtovným dokladom (preukázateľným účtovným záznamom), pokiaľ obsahuje slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov (napr. kto je dodávateľ a kto je odberateľ), peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, dátum vyhotovenia účtovného dokladu (prípadne dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia), podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia.

Údaje dodávateľa

Spoločnosť / osoba:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
   
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Platiteľ DPH:
Info o dodávateľovi:
   
Telefón:
Email:
Web:
   
IBAN:
SWIFT:
Banka:
Číslo účtu (starý formát):
   
Názov Hodnota
 :
 :

Dodací list pre

Spoločnosť / osoba:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
   
IČO:
DIČ:
IČDPH:
   
Info o odberateľovi:
   
Adresa dodania (ak je iná ako adresa odberateľa)
Spoločnosť / osoba:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
   
Názov Hodnota
 :
 :

Základné údaje

Číslo dodacieho listu:
Číslo faktúry:
Číslo objednávky:
Dátum dodania:

Peňažné údaje

Mena dodacieho listu:
Zaokrúhlenie:
Zobraziť ceny:

Doplňujúce údaje

Jazyk dodacieho listu:
slovenčina čeština angličtina nemčina maďarčina poľština španielčina francúzština ruština taliančina nórčina dánčina
Poznámka nad položkami:
Poznámka pod položkami:
Logo spoločnosti: Pre registrovaných používateľov
Pečiatka spoločnosti: Pre registrovaných používateľov
Dodací list vystavil:

Položky dodacieho listu

Popis položky
Merná jedn.
Množstvo
Cena za MJ bez DPH
Cena za MJ s DPH
×

EUR
%
EUR
Spolu: 0 EUR
DPH: 0 EUR
Spolu s DPH: 0 EUR
Zaokrúhlenie: 0 EUR
Spolu celkom: 0 EUR