Príjmové pokladničné doklady

Vytvoriť príjmový doklad

Výdavkové pokladničné doklady

Vytvoriť výdavkový doklad

Cenové ponuky

Vytvoriť cenovú ponuku

Dodacie listy

Vytvoriť dodací list

Objednávky

Vytvoriť objednávku
Faktúry online využíva už viac ako
0 jedinečných používateľov
Vytvorili sme už viac ako
0 faktúr a pokladničných dokladov

Faktúry online sú jednoduchá fakturačná webová stránka, ktorá Vám umožní vytvoriť faktúry, pokladničné doklady, cenové ponuky, dodacie listy alebo objednávky.
S Faktúrami online vytvoríte dokumenty s profesionálnym vzhľadom a za veľmi krátky čas. Registrovaným používateľom sa údaje vo faktúre vyplnia automaticky a vystavenie faktúry netrvá ani minútu. Do faktúr môžete vložiť svoje logo alebo pečiatku, prípadne ich vystaviť v cudzom jazyku. Navyše všetky dokumenty si môžete stiahnuť ako PDF súbor alebo ich rovno poslať klientovi na email.

Vytvoriť konto zadarmo Vzory dokumentov

Napísali ste o nás

„Faktury-online.com sú pre nás skvelý nástroj na generovanie faktúr pre naších klientov, vďaka ktorému sme ušetrili množstvo času, ktorý by sme strávili vývojom vlastného riešenia.“

meet'n'learn
meet'n'learn www.meetnlearn.de

„Pre menšie firmy Faktúry online absolútne vyhovuje, sme maximálne spokojní. Dokumenty sú výborne prepojené, reprezentačné podľa moderných štandardov. Môžeme ako spoločnosť len poďakovať za vašu vysoko profesionálnu prácu.“

Experts in wildlife protection
Experts in wildlife protection freelyinnature.guide

„Faktúry online používam vyše roka. Zdajú sa mi prehľadné, jednoduché na pochopenie, obsahujú veľa zjednodušení, takže práca je pomerne rýchla a jednoduchá.“

Make-Up by Ria
Make-Up by Ria www.riamakeup.sk

S Faktúrami online získate

Profesionalita

Vaše faktúry budú vyzerať profesionálne a zapôsobia na zákazníka. Žiadne vypisovanie rukou alebo cez šablónu. Vystavíte pekný prehľadný dokument.

Čas

Ušetrite čas a vystavte faktúru do jednej minúty s využitím automatického dopĺňania údajov. Zabudnite na otravné opakujúce sa výpisy.

Peniaze

Ak ste živnostník alebo malá firma, nemusíte kupovať drahý ekonomický software. Ušetrite za software, z ktorého využiteje iba 5% možností.

Prehľad

Všetky faktúry budete mať pokope na jednom mieste, žiadnu nestratíte a ku každej sa môžete vrátiť, upraviť, vytlačiť, odoslať emailom alebo uložiť do počítača.

Faktúry online umožňujú

QR kód 'PAY by square'

QR kód, ktorým Vaši zákazníci môžu jednoducho uhradiť faktúru mobilným telefónom.

Faktúry v cudzích jazykoch

Faktúry môžete vystavovať aj v angličtine, nemčine, češtine, španielčine, francúzštine, maďarčine, poľštine, taliančine, ruštine alebo nórčine.

Logo a pečiatka vo faktúre

Do faktúr môžete vkladať logo svojej firmy a tak isto aj pečiatku s podpisom.

Štatistika faktúr

Štatistický prehľad vystavených alebo uhradených faktúr a pokladničných dokladov.

Cenník

bez registrácie

zadarmo

faktúra bez nutnosti registrácie

faktúra faktura bez reklamy a vodotlače

faktúra faktura ukladanie faktúr do PDF

REGISTRÁCIA

s registráciou

zadarmo

faktúry automatické dopĺňanie údajov

faktúry kratší čas na tvorbu faktúr

faktúry zoznamy klientov a spoločností

faktúry prehľadné zoznamy dokumentov

faktúryodosielanie faktúr na email

faktúry export zoznamov do Excelu

faktúry štatistika

faktúry faktúry v cudzích jazykoch

faktúry vlastné logo a pečiatka

faktúra Faktúry online API

REGISTRÁCIA

platená verzia

3,00 € /mesiac

po jednom roku používania

úplne zadarmo pre neziskové organizácie

úplne zadarmo pre dobročninné organizácie

úplne zadarmo pre nesúkromné vzdelávacie a športové organizácie

CENNÍK