Cenová ponuka

Cenová ponuka

Vytvorte cenovú ponuku vyplnením týchto polí. Pre zjednodušenie vypĺňania sa registrujte zadarmo.

Cenová ponuka je predbežný cenový prepočet, resp. cenový odhad ponúkaného tovaru alebo služby, ktorý zasiela dodávateľ zákazníkovi, väčšinou na žiadosť. Nejedná sa o daňový doklad. V tomto dokumente môže dodávateľ (predajca) informovať o cenových, technických alebo časových špecifikáciach ponúkaného tovaru alebo služby, prípadne o ďalších podmienkach predaja.

Cenová ponuka môže mať svoju platnosť dokedy dodávateľ garantuje navrhované sumy za ponúkaný tovar alebo služby. Cenová ponuka môže obsahovať zľavu, ktorú je predajca ochotný poskytnúť zákazníkovi.

Údaje dodávateľa

Spoločnosť / osoba:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
   
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Platiteľ DPH:
Info o dodávateľovi:
   
Telefón:
Email:
Web:
   
IBAN:
SWIFT:
Banka:
Číslo účtu (starý formát):
   
Názov Hodnota
 :
 :

Cenová ponuka pre

Spoločnosť / osoba:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
   
IČO:
DIČ:
IČDPH:
   
Info o odberateľovi:
   
Názov Hodnota
 :
 :

Základné údaje

Číslo cenovej ponuky:
Dátum vystavenia ponuky:
Dátum platnosti:

Peňažné údaje

Mena cenovej ponuky:
Zaokrúhlenie:
Celková zľava: %

Doplňujúce údaje

Jazyk cenovej ponuky:
slovenčina čeština angličtina nemčina maďarčina poľština španielčina francúzština ruština taliančina nórčina dánčina
Poznámka nad položkami:
Poznámka pod položkami:
Logo spoločnosti: Pre registrovaných používateľov
Pečiatka spoločnosti: Pre registrovaných používateľov
Ponuku vystavil:

Položky cenovej ponuky

Popis položky
Merná jedn.
Množstvo
Cena za MJ bez DPH
Cena za MJ s DPH
×

EUR
%
EUR
Spolu bez zľavy: 0 EUR
Celková zľava: 0 %
Spolu: 0 EUR
DPH: 0 EUR
Spolu s DPH: 0 EUR
Zaokrúhlenie: 0 EUR
Spolu celkom: 0 EUR