Otázky a odpovede

Často kladené otázky a odpovede

Čo sú Faktúry online?

Kto môže používať Faktúry online?

Sú Faktúry online zadarmo?

Dajú sa Faktúry online zneužiť?

Aké sú obmedzenia používania Faktúr online?

Musím sa registrovať ak chcem vystavovať faktúry alebo pokladničné príjmové doklady?

Prečo sa oplatí registrovať?

Vyskytol sa problém. Ako mám postupovať?

Nemôžem sa registrovať do Faktúr online.

Nemôžem sa prihlásiť do Faktúr online.

Zabudol som heslo.

Ako si zmením heslo?

Ako si uložím údaje o mojich klientoch?

Chcem vystavovať faktúry viacerých spoločností.

Ako si uložím fakturačné údaje, ktoré často používam?

Vytvorená faktúra alebo príjmový pokladničný doklad sa nezobrazuje.

Ako označím faktúru za uhradenú?

Ako vložím do faktúry logo spoločnosti alebo pečiatku?

Email s novým heslom mi neprišiel.

Zabudol som svoj zaregistrovaný email a používateľské meno alebo heslo

Čo sú Faktúry online?

Faktúry online sú internetová služba, ktorá má za cieľ prostredníctvom webovej stránky umožniť tvorbu faktúr v elektronickej podobe na základe údajov, ktoré zadá používateľ. Faktúry online nahrádzajú ručné vypisovanie faktúr, dodávajú faktúre profesionálny vzhľad a uchovávajú ju v elektronickej podobe. Tak isto sú Faktúry online považované za alternatívu k niektorým ekonomickým softwarom.
Okrem tvorby faktúr poskytujú Faktúry online aj tvorbu príjmových a výdavkových pokladničných dokladov, cenových ponúk, dodacích listov a v budúcnosti sa môžu rozšíriť aj o tvorbu ďalších dokumentov.

Kto môže používať Faktúry online?

Faktúry online môže používať každý návštevník stránky, ktorý súhlasí s Podmienkami používania. Používateľ nie je viazaný registráciou na stránke, ani nemusí inštalovať žiaden software na svoj počítač.

Sú Faktúry online zadarmo?

Prvý rok používania sú Faktúry online zadarmo bez akýchkoľvek obmedzení a limitov. Po roku používania sa môže používateľ rozhodnúť pre platenú verziu. Aktuálna cena ročného poplatku sa nachádza v cenníku a Podmienkach používania.

Dajú sa Faktúry online zneužiť?

Treba mať na pamäti, že údaje, ktoré uvádzate o svojej firme sú verejne dostupné, napríklad v Obchodnom registri SR alebo aj priamo na webových stránkach vašej spoločnosti. Vo Faktúrach online nevypĺňate žiadne citlivé údaje. Vypĺňate iba údaje ako sú adresa, IČO, DIČ, či číslo účtu v banke (nie číslo kreditnej karty). Teda fakturačné údaje, ktoré má väčšina firiem na svojom webe. Tretím stranám žiadne údaje o registrovaných používateľoch neposkytujeme.
Druhý prípad môže byť zneužitie Vašich vytvorených faktúr. Používatelia Faktúr online sú väčšinou živnostníci alebo menšie firmy, ktoré chcú mať elegantný vzhľad svojich faktúr, ale nechcú platiť zbytočné peniaze za ekonomický software. Hodnota informácie, že živnostník XY vystavil faktúru na 150 EUR firme ABC je príliš nízka. I ten najlepší a najdrahší software môže byť zneužitý a informácie sa môžu dostať tretej strane. Faktúry online sú však natoľko zabezpečené, aby možnosť zneužitia vystavených faktúr bola iba hypotetická.
Pre bezpečný prístup používame certifikovaný šifrovaný HTTPS protokol. Dáta medzi vašim počítačom a serverom sa prenášajú šifrovane.

Aké sú obmedzenia používania Faktúr online?

Vo Faktúrach online môžete vytvoriť neobmedzený počet faktúr, príjmových pokladničných dokladov, výdavkových pokladničných dokladov, cenových ponúk alebo dodacích listov, môžete mať neobmedzený počet uložených kontaktov a fakturačných údajov. V prípade, že tieto dokumenty vytvára neregistrovaný používateľ, systém ho bude nabúdať k registrácii.

Musím sa registrovať ak chcem vystavovať faktúry alebo pokladničné príjmové doklady?

Nie. Pre vytvorenie faktúry, pokladničného dokladu, dodacieho listu alebo cenovej ponuky nie je potrebná registrácia. Registráciu však odporúčame.

Prečo sa oplatí registrovať?

Registráciou si vytvoríte vlastné konto. V tomto konte si môžete uchovávať všetky vytvorené faktúry, môžete ich dodatočne upravovať a hocikedy sa k nim vrátiť. Okrem toho máte k dispozícií vlastné zoznamy kontaktov a fakturačných položiek, ktoré vám ušetria množstvo času pri vypĺňaní faktúr, pretože sa dokážu automaticky predvyplniť pri tvorbe faktúry.

Vyskytol sa problém. Ako mám postupovať?

V prípade, že sa vám vyskytol nejaký problém, riaďte sa podľa nasledujúcich pokynov. Najskôr si prečítajte sekciu Otázky a odpovede. Je možné, že sa tu nachádza popis riešenia vašeho problému. V opačnom prípade môžete využiť kontaktný formulár, v ktorom problém popíšete a pošlete nám ho. Uveďte čo najviac údajov, ktoré by mohli pomôcť pri identifikovaní problému. Ide hlavne o údaje:
  • Dátum a čas, kedy vznikol problém.
  • Čo sa zobrazilo na obrazovke?
  • Čo predchádzalo problému? Pri akej činnosti sa problém vyskytol?
  • Ste registrovaný používateľ?
  • Vyskytuje sa problém opakovane?
  • Ak máte problém s nejakou konkrétnou faktúrou, tak ju identifikujte. Číslo faktúry, vaše IČO a podobne.

Nemôžem sa registrovať do Faktúr online.

Vyplnenie registračného formulára by nemalo byť problém. Registrácia prebehne úspešne, ak vaše vyplnené používateľské meno zatiaľ nikto nepoužíva a zárovaň ešte nie je registrované IČO vašej spoločnosti.
Ďalej musíte vyplniť všetky položky, ktoré sú označené červenou hviezdičkou - povinné položky, vrátane súhlasu s Podmienkami používania.

Nemôžem sa prihlásiť do Faktúr online.

Dôvodov môže byť viacero. Najčastejší dôvod je chyba pri zadaní používateľského mena alebo hesla. Pri písaní mena a hesla sa uistite, v akom jazyku máte prepnutú klávesnicu, či máte na klávesnici zapnutý/vypnutý CapsLock alebo NumLock.
Ďalej sa môže stať, že Vaše konto bolo zablokované. Zablokovanie konta môže nastať, ak používateľ poruší Podmienky používania, využíva Faktúry online na nezákonnú činnosť alebo sám požiada o zablokovanie konta. Ide však o ojedinelé prípady.

Zabudol som heslo.

V prípade, že ste zabudli svoje heslo, môžete si vygenerovať nové na tejto stránke. Je však potrebné uviesť vaše používateľské alebo a email, ktorý ste zadali pri registrácií. Následne vám systém pošle na túto emailovú adresu nové heslo, ktoré použijete pri prihlásení sa.

Ako si zmením heslo?

Heslo si môžete zmeniť v sekcii Moje konto. Je potrebné zadať vaše aktuálne heslo a nové heslo, ktoré chcete používať.

Ako si uložím údaje o mojich klientoch?

V sekcii Moje zoznamy kliknite na Moji klineti, kde sa vám otvorí zoznam odoberateľov. Kliknutím na tlačidlo Pridať odoberateľa vložíte odoberateľa do svojho zoznamu.

Chcem vystavovať faktúry viacerých spoločností.

Stačí, ak si vytvoríte v sekcii Moje zoznamy v zozname Moje spoločnosti ďalší záznam spoločnosti, pod ktorou chcete vytvárať faktúry.

Ako si uložím fakturačné údaje, ktoré často používam?

V sekcii Moje zoznamy kliknite na Moje fakturačné položky a otvorí sa zoznam vašich uložených fakturačných položiek. Novú fakturačnú položku pridáte kliknutím na Pridať fakturačnú položku.

Vytvorená faktúra alebo príjmový pokladničný doklad sa nezobrazuje.

Na zobrazenie faktúry v PDF formáte musíte mať nainštalovaný Adobe Reader alebo iný PDF reader. V prípade, že Adobe Reader máte nainštalovaný, môže byť problém v prehliadači, ktorý používate. Problémy so zobrazením faktúr sme zistili pri prehladači Opera. Skúste preto použiť iný prehliadač, napríklad Firefox, Google Chrome alebo Internet Explorer 9 a novší. V inom prípade môže ísť o dočasný výpadok. Faktúru skúste zobraziť neskôr.

Ako označím faktúru za uhradenú?

V zozname faktúr kliknite na ikonu Editovať v riadku príslušnej faktúry. V editácii faktúry je možnosť Uhradené, kde môžete označiť faktúru za uhradenú, čiastočne uhradenú alebo neuhradenú. Faktúru uložte.

Ako vložím do faktúry logo spoločnosti alebo pečiatku?

V sekcii Moje zoznamy v zozname Moje spoločnosti nahrajte obrázok vášho loga alebo pečiatky podľa pokynov.

Email s novým heslom mi neprišiel.

V prípade, že vám email s novým heslom neprišiel a bol odoslaný z Faktúr online, skontrolujte priečinok Nevyžiadaná pošta (resp. SPAM) vo vašom mailboxe. Je možné, že ho váš emailový filter vyhodnotil ako nevyžiadanú poštu. Ak sa email nevyskytuje ani v Nevyžiadanej pošte, skúste počkať niekoľko minút. Je možné, že email nedorazí ihneď. Zbytočne neodosielajte žiadosti na obnovu hesla, pretože v prípade zaslania viacerých hesiel nemusíte vedieť, ktoré je aktívne (zvyčajne je to však posledne zaslané).

Zabudol som svoj zaregistrovaný email a používateľské meno alebo heslo

V tomto prípade je nutné kontaktovať správcu cez kontaktný formulár a uviesť mu vaše údaje, ktoré viete (email, používateľské meno, IČO ...). Po overení údajov obdržíte nové prístupové údaje na email, ktorý máte uvedený vo vašom profile. Z možnosti zneužitia vášho konta nebudú údaje zaslané na inú emailovú adresu. Celý proces si vyžaduje manuálne nastavenie prístupu, preto si vyžadujeme čas na reakciu.