Musím sa registrovať, ak chcem vystavovať faktúry?

Musím sa registrovať, ak chcem vystavovať faktúry?

Nie. Pre vytvorenie faktúry, pokladničného dokladu, dodacieho listu, cenovej ponuky či objednávky nie je potrebná registrácia. Registráciu však odporúčame a budeme Vás k nej nabádať.