Vzory dokumentov

Vzory dokumentov, ktoré je možné vytvoriť vo Faktúrach online

Faktúra
Jednoduchá faktúra, dodávateľ je neplatca DPH
Faktúra 2
Faktúra, kde dodávateľ je platca DPH s viacerými fakturačnými položkami
Faktúra 3
Faktúra s vlastným logom a pečiatkou spoločnosti
Faktúra 4
Faktúra v cudzom jazyku - v angličtine, faktúra do zahraničia s 0% DPH.
Zálohová faktúra
Zálohová faktúra s logom spoločnosti a QR kódom
Dobropis
Dobropis, dodávateľ je platcom DPH.
Príjmový pokladničný doklad
Príjmový pokladničný doklad vo formáte A6, príjemca nie je platca DPH.
Príjmový pokladničný doklad 2
Príjmový pokladničný doklad vo formáte A4, príjemca je platca DPH.
Výdavkový pokladničný doklad
Výdavkový pokladničný doklad vo formáte A6, príjemca nie je platca DPH.
Výdavkový pokladničný doklad 2
Výdavkový pokladničný doklad vo formáte A4, príjemca je platca DPH.
Cenová ponuka
Cenová ponuka s niekoľkými položkami
Dodací list
Dodací list s niekoľkými položkami
Dodací list 2
Dodací list s niekoľkými položkami, v ktorom sa nezobrazujú sumy položiek
Objednávka
Objednávka s niekoľkými položkami
Objednávka 2
Objednávka s niekoľkými položkami, v ktorej sa nezobrazujú sumy položiek