Vzory dokumentov

Vzory dokumentov, ktoré je možné vytvoriť vo Faktúrach online

Faktúra
Vzor faktúry, jednoduchá faktúra kde dodávateľ je neplatca DPH, t.j. faktúra je vystavená bez DPH.
Faktúra - Platca DPH
Vzor faktúry, kde dodávateľ je platca DPH a faktúra je vystavená s DPH.
Faktúra s logom a pečiatkou
Vzor faktúry s vloženým logom a pečiatkou spoločnosti.
Faktúra v cudzom jazyku
Vzor faktúry v cudzom jazyku. Faktúry je možné vytvoriť vo viacerých cudzých jazykoch.
Zálohová faktúra
Vzor zálohovej faktúry, proforma faktúry alebo predfaktúry. Zálohová faktúra je výzva k platbe, uvádza sa bez DPH.
Dobropis
Vzor dobropisu, kde spoločnosť vystavuje dobropis bez DPH.
Príjmový pokladničný doklad - A6
Vzor príjmového pokladničného dokladu v klasickom malom formáte A6, prijatá suma bez DPH.
Príjmový pokladničný doklad - A4
Vzor príjmového pokladničného dokladu s pečiatkou spoločnosti vo formáte A4, prijatá suma je vrátane DPH.
Výdavkový pokladničný doklad - A6
Vzor výdavkového pokladničného dokladu v klasickom malom formáte A6, vyplatená suma bez DPH.
Výdavkový pokladničný doklad - A4
Vzor výdavkového pokladničného dokladu s pečiatkou spoločnosti vo formáte A4, vyplatená suma je vrátane DPH.
Cenová ponuka
Vzor cenovej ponuky, zobrazené sumy jednotlivých tovarov alebo služieb sú bez DPH.
Dodací list
Vzor dodacieho listu, ktorý obsahuje tovar alebo služby s uvedenou sumou
Dodací list - bez cien
Vzor dodacieho listu, ktorý obsahuje tovar alebo služby bez uvedenej ceny.
Objednávka
Vzor objednávky, objednávka tovaru alebo služieb vrátane uvedenia cien.
Objednávka - bez cien
Vzor objednávky, objednávka tovaru alebo služieb bez uvedenia cien.
Zákazkový list
Vzor zákazkového listu so špecifikáciami konkrétnej zákazky. Zákazkový list obsahuje presnú cenovú kalkuláciu. Tento dokument je možné vytvoriť v službe Dokumenty Extra vo Vašom konte.
Zákazkový list - bez cien
Vzor zákazkového listu so špecifikáciami konkrétnej zákazky. Zákazkový list neobsahuje cenovú kalkuláciu, iba zoznam vykonaných prác. Tento dokument je možné vytvoriť v službe Dokumenty Extra vo Vašom konte.
Zákazkový list - podrobný odhad
Vzor zákazkového listu s detailami a parametrami konkrétnej zákazky. Zákazkový list obsahuje odhadovanú sumu zákazky a použité materiály vrátane ich EAN kódov. Tento dokument je možné vytvoriť v službe Dokumenty Extra vo Vašom konte.
Preberací protokol
Vzor preberacieho protokolu. Odovzdávajúci odovzdáva preberajúcemu predmet zákazky. Preberajúci predmet preberá a nemá voči nemu výhrady. Tento dokument je možné vytvoriť v službe Dokumenty Extra vo Vašom konte.
Protokol o prevzatí (diela)
Protokol o prevzatí diela. Odovzdávajúci odovzdáva preberajúcemu predmet zákazky. Preberajúci predmet preberá s popisom nedostatkov zistených pri preberacom konaní. Tento dokument je možné vytvoriť v službe Dokumenty Extra vo Vašom konte.
Montážny denník
Vzor montážneho denníka. Montážny denník popisuje vykonanú prácu, zoznam pracovníkov a zoznam použitých nástrojov. Tento dokument je možné vytvoriť v službe Dokumenty Extra vo Vašom konte.
Montážny denník - stavba
Vzor montážneho denníka. Montážny denník popisuje vykonanú prácu, jej začiatok, priebeh a ukončenie na stavbe. Tento dokument je možné vytvoriť v službe Dokumenty Extra vo Vašom konte.
Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácii sa dozviete v Podmienkach používania.   V poriadku, rozumiem