Výdavkový pokladničný doklad

Výdavkový pokladničný doklad

Vytvorte výdavkový pokladničný doklad vyplnením týchto polí. Pre zjednodušenie vypĺňania sa registrujte zadarmo.

Výdavkový pokladničný doklad, podobne ako aj príjmový, je účtovným dokladom. Mal by byť vyhotovený bezodkladne po skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje. Slúži na zaúčtovanie výdavku peňazí v hotovosti alebo podobným spôsobom, napríklad šekom, poukážkou alebo zmenkou.

Výdavkový pokladničný doklad je účtovným dokladom a preto musí spĺňať náležitosti podľa zákona. Je povinné uviesť jeho číslo, identifikáciu platiteľa a príjemcu platby, uviesť dátum vyhotovenia dokladu (kedy bola platba - výdaj vykonaný), účel platby, peňažnú sumu a doklad podpísať.

Údaje spoločnosti

Spoločnosť:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
IČO:
DIČ / IČDPH:

Výdavkový pokladničný doklad

Doklad číslo:
Dátum platby:
Názov dokladu:

Vyplatené

Vyplatené komu:
IČO:
DIČ / IČDPH:

Peňažné údaje

Suma bez DPH:
Platiteľ DPH:
Daň v %:
Suma s DPH: EUR
Nepodlieha DPH: EUR
Zaokrúhlenie:
 
Spolu: 0 EUR
DPH: 0 EUR
Spolu s DPH: 0 EUR
Nepodlieha DPH + Zaokrúhlenie: 0 EUR
Spolu celkom: 0 EUR

Doplňujúce údaje

Jazyk výdavkového pokladničného dokladu:
slovenčina čeština angličtina nemčina maďarčina poľština španielčina francúzština ruština taliančina nórčina dánčina
Pečiatka spoločnosti: Pre registrovaných používateľov

Vyhotovenie

Účel:
Vyhotovil:
Schválil:
Zúčtované v denníku pod poradovým číslom:

Účtovací predpis

Má dať - účet Suma
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Dátum: