Povinnosť posielať faktúry Finančnej správe (e-faktúra)

Povinnosť posielať faktúry Finančnej správe (e-faktúra)

V januári 2021 sa objavili prvé informácie o tom, že sa chystá povinnosť pre všetkých podnikateľov odosielať faktúry daňovému úradu, resp. Finančnej správe.
Malo by ísť o zasielanie faktúr z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu cez e-kasu. To znamená, že by sa mali odosielať faktúry vystavené a aj faktúry prijaté.

Ministerstvo financií si tento projekt pomenovalo e-faktúra. Z informácií je zatiaľ známe iba toto:
E-faktúry majú vystavovať podnikatelia pri transakciách, pri ktorých neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient. Súčasne sa predpokladá zavedenie zaslať pred vyhotovením konečnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje finančnej správe. Bude to možné dvomi spôsobmi: prostredníctvom účtovného softvéru podnikateľa alebo bezplatnej štátnej online aplikácie. To isté platí aj pre podnikateľa v pozícii odberateľa.

Podľa doteraz zverejnených informácií je predbežný plán v zavedenia e-faktúry začiatkom roka 2022. V prvej etape pôjde o o obchody medzi podnikateľmi a štátnym sektorom v postavení zákazníka (Business-to-Government). Následne bude priestor na testovanie technických riešení. V ďalšej etape sa zavedie povinnosť zasielania údajov faktúr pre transakcie medzi podnikateľmi navzájom (Business-to-Business) a zároveň medzi podnikateľmi a zákazníkmi (Business-to-Consumer). Najneskorší termín spustenia ostrej prevádzky by mal byť január 2023.
Vzhľadom na doterajšiu implementáciu štátnych IT systémov sa predbežné termíny javia skôr nereálne a zrejme ešte dôjde k ich posunu na neskoršie termíny.

Vystavovatelia faktúr, teda aj používatelia Faktúr online, zatiaľ nemusia riešiť, ako a kde evidenciu faktúr odoslať Finančnej správe.

Faktúry online si uvedomujú dôsledky takejto povinnosti a preto v prípade definitívnej platnosti tohoto nariadenia včas pripravíme pre našich používateľov prostredie, v ktorom budú môcť odoslať faktúry vystavené, ako aj faktúry prijaté.

Vzhľadom na to, že bližšie informácie momentálne nie sú, všetko bude závisieť od technických príprav, požiadaviek a termínov zo strany štátu.
Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácii sa dozviete v Podmienkach používania.   V poriadku, rozumiem