Povinnosť posielať faktúry Finančnej správe

Povinnosť posielať faktúry Finančnej správe

V januári 2021 sa objavili prvé informácie o tom, že sa chystá povinnosť pre všetkých podnikateľov odosielať faktúry daňovému úradu, resp. Finančnej správe.
Malo by ísť o zasielanie faktúr z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu cez e-kasu. To znamená, že by sa mali odosielať faktúry vystavené a aj faktúry prijaté.

Keďže ide iba o prvotné informácie, bližšie detaily k tomuto návrhu zatiaľ nie sú. Predpokladáme, že ak by aj táto povinnosť nadobudla platnosť, bude to až v priebehu niekoľkých mesiacov, ba až rokov. Situáciu budeme sledovať a na všetky zmeny Vás upozorníme.

Vystavovatelia faktúr, teda aj používatelia Faktúr online, zatiaľ nemusia riešiť, ako a kde evidenciu faktúr odoslať Finančnej správe.

Faktúry online si uvedomujú dôsledky takejto povinnosti a preto v prípade definitívnej platnosti tohoto nariadenia včas pripravíme pre našich používateľov prostredie, v ktorom budú môcť odoslať faktúry vystavené, ako aj faktúry prijaté.

Vzhľadom na to, že bližšie informácie momentálne nie sú, všetko bude závisieť od technických príprav, požiadaviek a termínov zo strany štátu.