Povinnosť posielať faktúry Finančnej správe (e-faktúra)

Povinnosť posielať faktúry Finančnej správe (e-faktúra)

V januári 2021 sa začali šíriť správy o plánovanej povinnosti pre všetkých podnikateľov, ktorá by spočívala v odosielaní faktúr finančnej správe. Táto povinnosť by sa vzťahovala na všetky obchodné transakcie, ktoré nepodliehajú evidencii tržieb prostredníctvom e-kasy. To znamená, že všetci podnikatelia by mali zasielať svoje vystavené a prijaté faktúry do Informačného systému elektronickej fakturácie finančnej správy (IS EFA).

Pôvodne bolo zavedenie e-faktúr plánované už na začiatok roku 2022. Neskôr sa termín spustenia ostrej prevádzky posunul na január 2023, avšak ani tento termín nebol dodržaný. Momentálne nie je jasné, kedy bude systém zavedený a kedy bude platiť pre všetkých podnikateľov. Dnes je zrejmé, že to nebude skôr ako 1. január 2024, pričom aj tento termín sa javí ako príliš optimistický.

Podnikateľom by malo byť k dispozícii webové rozhranie alebo mobilná aplikácia, prostredníctvom ktorej si budú môcť vytvárať a evidovať faktúry. Alternatívou bude prepojenie a evidencia cez fakturačný alebo účtovný softvér, z ktorého bude možné odoslať faktúry. Používatelia Faktúr online zatiaľ nemusia riešiť, ako a kde odoslať faktúry finančnej správe.

Faktúry online si uvedomujú dôležitosť tejto povinnosti a v prípade, že by bolo takéto nariadenie definitívne platné a aplikované, včas pripravíme pre svojich používateľov prostredie, v ktorom budú môcť pohodlne odosielať a evidovať faktúry v IS EFA.

Budeme naďalej monitorovať situáciu ohľadom e-faktúr a o všetkých dôležitých zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom aktualizácií tohto článku.