Tlačivá

Prázdne tlačivá vhodné pre tlač

Podací lístok

Formát tlačiva: A6, na výšku
Počet tlačív na liste: 1

Podacie lístky

Formát tlačiva: A4, na výšku
Počet tlačív na liste: 4

Príjmový pokladničný doklad

Formát tlačiva: A6, na šírku
Počet tlačív na liste: 1

Príjmové pokladničné doklady

Formát tlačiva: A4, na šírku
Počet tlačív na liste: 4

Výdavkový pokladničný doklad

Formát tlačiva: A6, na šírku
Počet tlačív na liste: 1

Výdavkové pokladničné doklady

Formát tlačiva: A4, na šírku
Počet tlačív na liste: 4