Príjmový pokladničný doklad

Príjmový pokladničný doklad

Vytvorte príjmový pokladničný doklad vyplnením týchto polí. Pre zjednodušenie vypĺňania sa registrujte zadarmo.

Príjmový pokladničný doklad je potvrdením prijatia peňazí v hotovosti alebo podobným spôsobom, napríklad šekom, poukážkou alebo zmenkou. Vystavuje sa v prípade, ak príjemca peňazí nemá povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladni, prípadne v e-kase.

Príjmový pokladničný doklad je účtovným dokladom a preto musí spĺňať náležitosti podľa zákona. Je povinné uviesť jeho číslo, identifikáciu príjemcu platby a platiteľa, uviesť dátum prijatia platby, účel platby, peňažnú sumu a doklad podpísať príjemcom platby a zhotoviteľom dokladu (pokiaľ to nie je rovnaká osoba).

Údaje spoločnosti

Spoločnosť:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
IČO:
DIČ / IČDPH:

Príjmový pokladničný doklad

Doklad číslo:
Dátum platby:
Názov dokladu:

Prijaté od

Prijaté od:
IČO:
DIČ / IČDPH:

Peňažné údaje

Suma bez DPH:
Platiteľ DPH:
Daň v %:
Suma s DPH: EUR
Nepodlieha DPH: EUR
Zaokrúhlenie:
 
Spolu: 0 EUR
DPH: 0 EUR
Spolu s DPH: 0 EUR
Nepodlieha DPH + Zaokrúhlenie: 0 EUR
Spolu celkom: 0 EUR

Doplňujúce údaje

Jazyk príjmového pokladničného dokladu:
slovenčina čeština angličtina nemčina maďarčina poľština španielčina francúzština ruština taliančina nórčina dánčina
Pečiatka spoločnosti: Pre registrovaných používateľov

Vyhotovenie

Účel:
Vyhotovil:
Schválil:
Zúčtované v denníku pod poradovým číslom:

Účtovací predpis

Dal - účet Suma
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Dátum: