Čo sú Faktúry online?

Čo sú Faktúry online?

Faktúry online sú internetová služba, ktorá má za cieľ prostredníctvom webovej stránky umožniť tvorbu faktúr v elektronickej podobe na základe údajov, ktoré zadá používateľ.
Faktúry online nahrádzajú ručné vypisovanie faktúr, dodávajú faktúre profesionálny vzhľad a uchovávajú ju v elektronickej podobe. Tak isto sú Faktúry online považované za alternatívu k niektorým ekonomickým softwarom.