Objednávka

Objednávka

Vytvorte objednávku vyplnením týchto polí. Pre zjednodušenie vypĺňania sa registrujte zadarmo.

Objednávka je dokument, ktorým žiada objednávateľ (zákazník) dodávateľa (predávajúceho) o dodávku tovaru alebo služby. Objednávka by mala vychádzať z (cenovej) ponuky dodávateľa a vôle objednávateľa odobrať alebo kúpiť požadovaný tovar alebo službu. Objednávateľ sa zaslaním objednávky zaväzuje odobrať určité množstvo tovaru alebo služby, predávajúci potvrdením o prijatí objednávky potvrdzuje dohodu medzi oboma stranami.

Objednávka by mala obsahovať identifikačné údaje objednávateľa a dodávateľa, ďalej názov, popis alebo špecifikáciu tovaru alebo služby, požadované množstvo a cenu. Objednávka sa môže odvolávať na cenovú ponuku dodávateľa.

Údaje dodávateľa

Spoločnosť / osoba:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
   
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Platiteľ DPH:
Info o dodávateľovi:
   
Telefón:
Email:
Web:
   
IBAN:
SWIFT:
Banka:
Číslo účtu (starý formát):
   
Názov Hodnota
 :
 :

Údaje objednávateľa

Spoločnosť / osoba:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
   
IČO:
DIČ:
IČDPH:
   
Info o odberateľovi:
   
Adresa dodania
Spoločnosť / osoba:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
   
Názov Hodnota
 :
 :

Základné údaje

Číslo objednávky:
Dátum vystavenia objednávky:

Peňažné údaje

Mena objednávky:
Zaokrúhlenie:
Zobraziť ceny:

Doplňujúce údaje

Jazyk objednávky:
slovenčina čeština angličtina nemčina maďarčina poľština španielčina francúzština ruština taliančina nórčina dánčina
Poznámka nad položkami:
Poznámka pod položkami:
Logo spoločnosti: Pre registrovaných používateľov
Pečiatka spoločnosti: Pre registrovaných používateľov
Vystavil:

Položky objednávky

Popis položky
Merná jedn.
Množstvo
Cena za MJ bez DPH
Cena za MJ s DPH
×

EUR
%
EUR
Spolu: 0 EUR
DPH: 0 EUR
Spolu s DPH: 0 EUR
Zaokrúhlenie: 0 EUR
Spolu celkom: 0 EUR