Ako zmením svoje údaje v objednávke za prístup do Faktúr online?

Ako zmením svoje údaje v objednávke za prístup do Faktúr online?

Ak vytvoríte objednávku prístupu a následne potvrdíte platnosť údajov, nie je možné už v objednávke meniť údaje. Preto prosím dôsledne vyplňte objednávkový formulár s údajmi Vašej spoločnosti.
Na základe Vašich údajov sa následne vystaví aj daňový doklad - faktúra za prístup. Pre správne vystavenie faktúry už údaje nie je možné meniť.
V prípade, že nutne potrebujete zmeniť údaje v objednávke alebo už vo vystavenej faktúre za prístup, prosím kontaktujte nás. Nezabudnite napísať aj požadované zmeny, ktoré chcete vykonať.