Je možné vytvárať faktúry a dokumenty viacerých spoločností?

Je možné vytvárať faktúry a dokumenty viacerých spoločností?

V rámci konta môžete vystavovať dokumenty viacerých svojich spoločností.
Stačí, ak si v hornom menu v položke Zoznamy → Moje spoločnosti vytvoríte nový záznam spoločnosti, pod ktorou chcete vytvárať faktúry alebo iné dokumenty.

Počet záznamov spoločností je neobmedzený.