Video manuál a video inštrukcie

Zoznam inštruktážnych videí, ktoré popisujú funkcionalitu a postupy vo Faktúrach online

Ako vytvoriť faktúru online
Video návod s postupom, ako vytvoriť faktúru vo Faktúrach online pre neregistrovaných i registrovaných používateľov.
Ako vytvoriť faktúru zadarmo a bez registrácie
Video návod, ako vytvoriť faktúru na Internete zadarmo, bez nutnosti registrácie a inštalovania softwaru.
Ako vytvoriť faktúru - neplatiteľ DPH
Video návod vo Faktúrach online s postupom, ako vytvoriť faktúru pre neplatiteľov DPH. DPH na faktúre nebude zobrazené.
Ako vytvoriť faktúru - platiteľ DPH
Video návod vo Faktúrach online s postupom, ako vytvoriť faktúru pre platiteľov DPH. DPH a sumy vrátane DPH budú na faktúre zobrazené.
Ako vložiť spoločnosť do zoznamu dodávateľov
Video návod vo Faktúrach online s postupom, ako vložiť novú spoločnosť do zoznamu dodávateľov. Vytvorí sa záznam novej spoločnosti v zozname Moje Spoločnosti.
Ako vytvoriť faktúru v cudzej mene
Video návod vo Faktúrach online s postupom, ako vytvoriť faktúru v cudzej mene. Vo faktúre v rôznych menách ako CZK, USD, GBP alebo HUF je zároveň možné zobraziť konverzný kurz voči domácej mene.
Ako vložiť logo spoločnosti a podpis do faktúry
Video návod, ako vložiť logo alebo pečiatku spoločnosti s podpisom do faktúry alebo iného dokumentu.
Ako nastaviť automatické číslovanie faktúr
Video návod, ako nastaviť automatické číslovanie faktúr a dokumentov vo Faktúrach online. Automatické číslovanie slúži na doplnenie unikátneho čísla dokumentu (faktúry) pri jeho tvorbe.
Ako vytvoriť faktúru s prenesenou daňovou povinnosťou
Video návod vo Faktúrach online s postupom, ako vytvoriť faktúru s prenesenou daňovou povinnosťou. Prenesená daňová povinnosť sa používa najčastejšie pri dodaní stavebných prác v tuzemsku alebo pri poskytnutí služieb do zahraničia v rámci EÚ.
Ako vytvoriť faktúru v angličtine
Video návod s postupom, ako vo Faktúrach online vytvoriť faktúru v angličtine pre anglicky hovoriacich klientov v zahraničí.
Ako vytvoriť faktúru v nemčine
Video návod s postupom, ako vo Faktúrach online vytvoriť faktúru v nemčine pre nemecky hovoriacich klientov v zahraničí.
Ako vytvoriť zálohovú faktúru (proforma)
Video návod, ako vo Faktúrach online vytvoriť zálohovú faktúru (resp. proforma faktúru alebo predfaktúru). Zálohová faktúra je nedaňový doklad určený pre tých, ktorí potrebujú prijať časť sumy zákazky pred dodaním tovaru alebo služieb.
Ako vytvoriť faktúru s odpočítanou zálohou
Video návod, ako vo Faktúrach online vytvoriť faktúru s odpočítanou zálohou. Odpočítaná záloha je nedaňová záloha, na ktorú ešte nebol vystavený samostatný doklad o prijatej platbe.
Ako vytvoriť faktúru s odpočtom zálohy
Video návod, ako vo Faktúrach online vytvoriť faktúru s odpočtom zálohy. Odpočítaná záloha je výška prijatej zálohy, na ktorú už bol vystavený samostatný daňový doklad o prijatej platbe.
Ako vytvoriť dobropis - opravný daňový doklad
Video s návodom a s dvoma postupmi, ako vo Faktúrach online vytvoriť dobropis - opravný daňový doklad.
Ako vytvoriť príjmový pokladničný doklad
Video návod, ako vytvoriť príjmový pokladničný doklad vo Faktúrach online.
Ako vytvoriť výdavkový pokladničný doklad
Video návod, ako vytvoriť výdavkový pokladničný doklad vo Faktúrach online.
Ako vytvoriť cenovú ponuku
Video návod, ako vytvoriť cenovú ponuku vo Faktúrach online, ktorá slúži na ocenenie vašich služieb alebo produktov.
Ako vytvoriť cenovú ponuku s vloženou zľavou a bez DPH
Video návod, ako vytvoriť cenovú ponuku s vloženou zľavou a bez DPH vo Faktúrach online, ktorá slúži na ocenenie vašich služieb alebo produktov.
Ako vytvoriť dodací list
Video návod, ako vytvoriť dodací list vo Faktúrach online, ktorý slúži na správu vašich dodávok.
Ako vytvoriť dodací list bez zobrazenia cien
Video návod, ako vytvoriť dodací list bez zobrazenia cien vo Faktúrach online, ktorý slúži na správu vašich dodávok.
Ako vytvoriť faktúru z cenovej ponuky
Video s návodom, ako vytvoriť z jednej alebo viacerých cenových ponúk faktúru.
Ako vytvoriť faktúru z dodacieho listu
Video s návodom, ako vytvoriť z jedného alebo viacerých dodacích listov faktúru.