Ako vložím do faktúry čiarový kód EAN?

Ako vložím do faktúry čiarový kód EAN?

Do faktúry, ale aj iných dokumentov ako dodací list, cenová ponuka či objednávka je možné vložiť čiarový kód EAN, podľa štandardu EAN13.

EAN kód musí obsahovať 12 číslic v tvare: {EAN:123456789012}. Trinásta číslica sa automaticky dopočítava ako tzv. checksum. Ak zadáte 13miestny EAN kód, napríklad {EAN:1234567890123}, posledná číslica sa overí, či naozaj súhlasí s checksumom. Ak nie, potom sa prepíše na správnu číslicu, teda: {EAN:1234567890128}

Stačí teda v texte vo fakturačnej položke napísať daný tvar EAN kódu a na faktúre sa zobrazí príslušný čiarový kód.