Nemôžem sa prihlásiť do Faktúr online

Nemôžem sa prihlásiť do Faktúr online

Môže ísť o jeden z nasledujúcich dôvodov:

Zadávate zlé používateľské meno alebo heslo
Je to najčastejší dôvod, prečo sa používatelia nemôžu prihlásiť do Faktúr online. Môže ísť len o banálnu príčinu. Napríklad môžete mať pri zadávaní hesla zapnutý CAPS LOCK, používate iný jazyk klávesnice, môžete mať vypnutý NUM LOCK pri zadávaní číslic alebo zamieňate číslicu 0 s písmenom O (alebo naopak).

Ako používateľské meno vložte svoj email, ktorý ste vyplnili pri zakladaní konta do Faktúr online. Resp. svoj email, ktorý máte uvedený vo svojom profile. Ak ste nedávno / v minulosti zmenili tento email, použite v prihlasovacom formulári posledne uložený email.

Vaše heslo mohlo byť zmenené cez funkcionalitu Zabudnuté heslo. V tomto prípade by nové heslo malo byť zaslané na Vašu uvedenú emailovú adresu. Skontrolujte si prosím doručenú poštu prípadne zložku Nevyžiadaná pošta / SPAM so správou o zmene hesla. Po odoslaní žiadosti na zmenu hesla sa automaticky odošle email s novým heslom.

Konto mohlo byť zmazané
V prípade, že ste sa neprihlásili do Faktúr online viac ako rok, je pravdepodobné, že Vaše konto bolo zmazané z dôvodu nečinnosti. Údaje zo zmazaného konta už nie je možné vrátiť späť.

Prístup mohol byť zmazaný aj v prípade, ak používate prístup vytvorený z hlavného konta. V každom konte si môže vytvoriť ďalšie prístupy s určitými obmedzeniami. Ak Vám bol vytvorený takýto prístup, prosím kontaktujte zriaďovateľa Vášho prístupu alebo majiteľa konta. Vytvoriť nové heslo si môžete cez funkcionalitu Zabudnuté heslo.

V prípade, že sa stále neviete prihlásiť do konta vo Faktúrach online napriek vyššie uvedeným príčinám, prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár.