Nemôžem sa prihlásiť do Faktúr online

Nemôžem sa prihlásiť do Faktúr online

Môže ísť o jeden z nasledujúcich dôvodov:

Zadávate zlé používateľské meno alebo heslo
Je to najčastejší dôvod, prečo sa používatelia nemôžu prihlásiť do Faktúr online. Môže ísť len o banálnu príčinu. Napríklad môžete mať pri zadávaní hesla zapnutý CAPS LOCK, používate iný jazyk klávesnice alebo môžete mať vypnutý NUM LOCK pri zadávaní číslic.

Ako používateľské meno vložte svoj email, ktorý ste vyplnili pri zakladaní konta do Faktúr online. Resp. svoj email, ktorý máte uvedený vo svojom profile. Ak ste v minulosti zmenili tento email, použite ako používateľské meno posledne uložený email.

Vaše heslo mohlo byť zmenené cez funkcionalitu Zabudnuté heslo. V tomto prípade by nové heslo k prístupu do Faktúr online malo byť zaslané na Vašu uvedenú emailovú adresu. Skontrolujte si prosím doručenú poštu prípadne zložku Nevyžiadaná pošta / SPAM so správou o zmene hesla. Po odoslaní žiadosti na zmenu hesla sa automaticky odošle email s novým heslom.

Konto mohlo byť zmazané
V prípade, že ste sa neprihlásili do Faktúr online viac ako rok, je pravdepodobné, že Vaše konto bolo zmazané z dôvodu nečinnosti. Údaje zo zmazaného konta už nie je možné vrátiť späť.

Prístup mohol byť zmazaný aj v prípade, ak používate prístup vytvorený z hlavného konta. V každom konte si môže vytvoriť ďalšie prístupy s určitými obmedzeniami. Ak Vám bol vytvorený takýto prístup, prosím kontaktujte zriaďovateľa Vášho prístupu alebo majiteľa konta. Vytvoriť nové heslo si môžete cez funkcionalitu Zabudnuté heslo.

V prípade, že sa stále neviete prihlásiť do konta vo Faktúrach online napriek vyššie uvedeným príčinám, prosím kontaktujte nás cez kontaktný formulár.