Ako zistím, že prístup zadarmo vypršal?

Ako zistím, že prístup zadarmo vypršal?

Budeme Vás o tom informovať včas a s dostatočným predstihom. Po uplynutí prvého roka používania od dátumu vašej registrácie vám prostredníctvom emailu zašleme informácie o možnostiach prechodu na platený prístup. Rovnako, ihneď po prihlásení do vášho konta na portáli Faktúry online, uvidíte možnosť vytvorenia objednávky pre predĺženie prístupu na ďalšie obdobie.

Až do uplynutia tejto jednoročnej lehoty môžete službu Faktúry online využívať bezplatne. V prípade, že sa rozhodnete nevyužiť možnosť zakúpenia ďalšieho prístupu, vaše práva na prístup do konta budú po dátume vypršania platnosti obmedzené, bez možnosti využitia funkcionality služby. Prístup do konta si budete môcť predĺžiť kedykoľvek neskôr a službu budete môcť využívať v nezmenenom rozsahu s pôvodnými dátami.