Montážny denník

Montážny denník

Vytvorte montážny denník vyplnením týchto polí. Pre zjednodušenie vypĺňania sa registrujte zadarmo.

Montážny denník je dokument, ktorý sa používa pri montáži alebo inštalácii výrobku prípadne služby. Informuje o priebehu montáže, hlavne o časoch začatia a ukončenia prác, mená pracovníkov, zoznam a údaje použitých nástrojov, opisy vykonaných prác. Montážny denník sa používa ako súčasť preukazovania kvality, doklad o správnom vykonaní montáže a umožňuje ľahšiu kontrolu a riešenie prípadných problémov.

Údaje dodávateľa

Spoločnosť / osoba:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
   
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Platiteľ DPH:
Info o dodávateľovi:
   
Telefón:
Email:
Web:
   
Názov Hodnota
 :
 :

Údaje odberateľa

Spoločnosť / osoba:
Ulica:
Mesto:
PSČ:
Štát:
   
IČO:
DIČ:
IČDPH:
   
Info o odberateľovi:
   
Názov Hodnota
 :
 :

Základné údaje

Číslo montážneho denníka:
Dátum vytvorenia denníka:

Miesto výkonu práce

Objekt / budova / pozemok:
Ulica:
Miesto:

Práca

Začiatok vykonaných prác:
Ukončenie vykonaných prác:
Popis vykonaných prác počas pracovnej doby:
 
Popis zistených nedostatkov a chýb:
 

Zoznam pracovníkov

Meno pracovníka Funkcia / úloha hod.  
 
 
 
Pridať záznam

Zoznam nástrojov

Názov zariadenia ks./jedn.  
 
 
 
Pridať záznam

Doplňujúce údaje

Jazyk dokumentu:
sk cz en de
Logo spoločnosti: Pre registrovaných používateľov
Pečiatka spoločnosti: Pre registrovaných používateľov
Dokument vytvoril: