Sú Faktúry online zadarmo?

Sú Faktúry online zadarmo?

Prvý rok používania od dátumu registrácie sú Faktúry online pre všetkých zadarmo bez akýchkoľvek obmedzení a limitov.
Po roku používania sa môže používateľ rozhodnúť pre zakúpenie plateného prístupu. Aktuálna cena ročného poplatku sa nachádza v cenníku a Podmienkach používania.