Sú Faktúry online zadarmo?

Sú Faktúry online zadarmo?

Faktúry online ponúkajú všetkým novým používateľom možnosť bezplatného využitia služby po dobu jedného roka od dátumu registrácie. Počas tejto doby môžu používatelia využívať všetky funkcie Faktúry online bez akýchkoľvek obmedzení a limitov. Táto ponuka je založená na dôvere v službu a presvedčení, že používatelia ocenia jej hodnotu a jednoduchosť.

Po uplynutí prvého roka zdarma sa používatelia môžu rozhodnúť pre zakúpenie plateného prístupu, ak si želajú pokračovať v používaní Faktúr online. Aktuálna cena ročného poplatku za službu je uvedená v cenníku, prípadne v Podmienkach používania.

Faktúry online tiež ponúkajú rôzne cenové balíčky (Extra), ktoré sa líšia v závislosti od funkcií a služieb, ktoré používatelia potrebujú. Tieto balíčky sú navrhnuté tak, aby vyhovovali rôznym potrebám a rozpočtom používateľov, či už ide o jednotlivcov, malých podnikateľov alebo stredné firmy.