Cenník

Cenník Faktúr online

bez registrácie

zadarmo

bez nutnosti registrácie

bez reklamy a vodotlače

ukladanie faktúr do PDF

s registráciou

zadarmo

automatické dopĺňanie údajov

kratší čas na tvorbu faktúr

zoznamy klientov a spoločností

prehľadné zoznamy dokumentov

odosielanie faktúr na email

export zoznamov do Excelu

štatistika

faktúry v cudzích jazykoch

vlastné logo a pečiatka

Faktúry online API

REGISTRÁCIA

platená verzia

3,00 € /mesiac

Prvý rok zadarmo

Prvý rok používania je zadarmo, následne sa uhrádza ročný poplatok vo výške 36,00 EUR s DPH (30,00 bez DPH) na nasledujúce obdobie.

REGISTRÁCIA
Prístup zadarmo pre každého:
Faktúry neobmedzene
Príjmové doklady, výdavkové doklady neobmedzene
Cenové ponuky, dodacie listy, objednávky neobmedzene
Vlastné typy dokumentov neobmedzene
Počet spoločností vystavujúcich faktúry neobmedzene
Evidencia klientov neobmedzene
Evidencia fakturačných položiek neobmedzene
Exporty do Excelu  
Hromadné stiahnutie  
Cenové variácie pre fakturačné položky  
Automatické číslovanie  
Označovanie (tagovanie) dokladov  
Prístup pre viac používateľov neobmedzene
Faktúry online API  
Logo a pečiatka  
Štatistika  
Prístup zadarmo pre každého 1 rok
Prístup zadarmo pre neziskové organizácie neobmedzene
REGISTRÁCIA
Táto stránka používa súbory cookies. Viac informácii sa dozviete v Podmienkach používania.   V poriadku, rozumiem