Cenník

Cenník Faktúr online

bez registrácie

zadarmo

bez nutnosti registrácie

bez reklamy a vodotlače

ukladanie faktúr do PDF

s registráciou

zadarmo

automatické dopĺňanie údajov

kratší čas na tvorbu faktúr

zoznamy klientov a spoločností

prehľadné zoznamy dokumentov

odosielanie faktúr na email

export zoznamov do Excelu

štatistika

faktúry v cudzích jazykoch

vlastné logo a pečiatka

Faktúry online API

REGISTRÁCIA

platená verzia

3,00 € /mesiac

Prvý rok zadarmo

Prvý rok používania je zadarmo, následne sa uhrádza ročný poplatok vo výške 36,00 EUR s DPH (30,00 bez DPH) na nasledujúce obdobie.

REGISTRÁCIA
Prístup úplne zadarmo po celú dobu používania Faktúr online poskytujeme neziskovým dobročinným, charitativným, športovým alebo nesúkromným vzdelávacím organizáciám. Je však potrebné, aby nás tieto organizácie informovali o svojej činnosti, napríklad cez kontaktný formulár na stránke. Prístup zadarmo im bude okamžite aktivovaný.