Ako vložím/vypnem do/z faktúry QR kód?

Ako vložím/vypnem do/z faktúry QR kód?

QR kód slúži odberateľovi faktúry na jednoduchú úhradu pomocou mobilného zariadenia s príslušnou aplikáciou jeho banky.
Na zobrazenie alebo vypnutie QR kódu z faktúry slúži políčko "Zobraziť QR kód" v časti "Peňažné údaje".
Pre vypnutie, resp. nezobrazenie QR kódu zvolíme v tomto poli možnosť "nezobraziť".
Pre zobrazenie QR kódu vo faktúre zvolíme v tomto poli príslušný formát kódu.

V prípade, že vo faktúre nie je uvedené číslo účtu alebo IBAN dodávateľa, suma faktúry je 0 alebo záporná, potom sa QR kód na faktúre nezobrazí.