Ako nastavím automatické číslovanie faktúr (dokumentu)?

Ako nastavím automatické číslovanie faktúr (dokumentu)?

Nastavenie automatického číslovania faktúr alebo iných dokumentov môžete vykonať v sekcii detailu dodávateľa. Túto sekciu nájdete v hornom menu pod ZoznamyMoje spoločnostidetail dodávateľa.

V tejto časti je potrebné zaškrtnúť možnosť "Automatické číslovanie" a vyplniť príslušný vzor číslovania pre daný typ dokumentu.
Pre každého dodávateľa môžete nastaviť individuálne číslovanie faktúr / dokumentov.

Číslovanie faktúr môže byť nastavené podľa vašich potrieb. V sekcii detailu dodávateľa nájdete podrobný popis možných vzorov číslovania, ktoré môžete uložiť pre konkrétneho dodávateľa. Na základe zadaného všeobecného vzoru číslovania sa čísla dokumentov automaticky zvyšujú o hodnotu "+1" v porovnaní s najvyšším existujúcim číslom dokumentu daného dodávateľa. Podrobnejší návod na nastavenie automatického číslovania nájdete v inštruktážnom videu: