Koho sa týka platený prístup?

Koho sa týka platený prístup?

Platený prístup sa týka každého používateľa Faktúr online, ktorý sa registroval a využíva tento prístup viac ako 1 rok od dátumu registrácie.

This site uses cookies files. For more information, see Terms and Conditions.   OK, I understand