Koho sa týka platený prístup?

Koho sa týka platený prístup?

Platený prístup sa týka každého používateľa Faktúr online, ktorý sa zaregistroval a využíva tento prístup viac než 1 rok od dátumu registrácie. Po uplynutí tohto obdobia je používateľ vyzvaný k prechodu na platenú verziu služby, ktorá ponúka pokračovanie vo využívaní všetkých funkcií a výhod Faktúr online.