Document samples

Sample documents that can be created in Faktury Online

Faktúra
Vzor faktúry, jednoduchá faktúra kde dodávateľ je neplatca DPH, t.j. faktúra je vystavená bez DPH.
Faktúra - Platca DPH
Vzor faktúry, kde dodávateľ je platca DPH a faktúra je vystavená s DPH.
Faktúra s logom a pečiatkou
Vzor faktúry s vloženým logom a pečiatkou spoločnosti.
Faktúra v cudzom jazyku
Vzor faktúry v cudzom jazyku. Faktúry je možné vytvoriť vo viacerých cudzých jazykoch.
Zálohová faktúra
Vzor zálohovej faktúry, proforma faktúry alebo predfaktúry. Zálohová faktúra je výzva k platbe, uvádza sa bez DPH.
Dobropis
Vzor dobropisu, kde spoločnosť vystavuje dobropis bez DPH.
Príjmový pokladničný doklad - A6
Vzor príjmového pokladničného dokladu v klasickom malom formáte A6, prijatá suma bez DPH.
Príjmový pokladničný doklad - A4
Vzor príjmového pokladničného dokladu s pečiatkou spoločnosti vo formáte A4, prijatá suma je vrátane DPH.
Výdavkový pokladničný doklad - A6
Vzor výdavkového pokladničného dokladu v klasickom malom formáte A6, vyplatená suma bez DPH.
Výdavkový pokladničný doklad - A4
Vzor výdavkového pokladničného dokladu s pečiatkou spoločnosti vo formáte A4, vyplatená suma je vrátane DPH.
Cenová ponuka
Vzor cenovej ponuky, zobrazené sumy jednotlivých tovarov alebo služieb sú bez DPH.
Dodací list
Vzor dodacieho listu, ktorý obsahuje tovar alebo služby s uvedenou sumou
Dodací list - bez cien
Vzor dodacieho listu, ktorý obsahuje tovar alebo služby bez uvedenej ceny.
Objednávka
Vzor objednávky, objednávka tovaru alebo služieb vrátane uvedenia cien.
Objednávka - bez cien
Vzor objednávky, objednávka tovaru alebo služieb bez uvedenia cien.
This site uses cookies files. For more information, see Terms and Conditions.   OK, I understand