Je možný export dokumentov do formátu XML?

Je možný export dokumentov do formátu XML?

XML súbor pravdepodobne potrebujete pre import dát do účtovného softvéru.

Bohužiaľ túto možnosť nepodporujeme, pretože XML formát nie je jednotný a každý jeden účtovný softvér má svoju vlastnú dátovú štruktúru tohoto formátu a musel by sa generovať presne na mieru danému účtovnému systému.
Aj napriek snahe v minulosti vygenerovať pre isté účtovné systémy tieto XML súbory sme sa stretli s problémami (spôsobné rozmanitosťou faktúr), ktoré častokrát pri importe do systémov zlyhávali a možno ani samotné účtovné systémy neboli pripravené na import faktúr všemožných účtovných prípadov.
Preto XML súbory sa nedajú vo Faktúrach online vygenerovať. Je možné, že sa ku exportom do účtovných systémov v budúcnosti vrátime, ale momentálne to nie je priorita.