Faktury Online API

For automated invoicing in your systems

Čo je to Faktúry online API?

Skratka API z anglického Application Programming Interface je rozhranie pre programovanie aplikácií. Môžeme všeobecne povedať, že ide o akúsi zbierku pravidiel, postupov čí funkcií, pomocou ktorých sa dajú prepojiť dva nezávislé systémy. V tomto prípade ide o prepojenie Faktúr online, napríklad s Vašim eshopom alebo webom. Výsledkom bude vytvorenie dokumentu faktúry vo Faktúrach online na základe dát pochádzajúcich z Vášho eshopu.

Faktúry online API ľudskou rečou

Môžeme si predstaviť následnú situáciu. Máme dve vlakové stanice, ktoré sú prepojené koľajnicami, po ktorých chodí nákladný vlak. Vlak s nákladom chodí zo stanice A po železničnej trati do stanice B, kde je náklad vyložený a ďalej spracovaný. Následne sa vlak otočí a vráti sa späť do stanice A so správou, že náklad bol doručený a spracovaný. V tomto prípade predstavuje stanica A Váš systém (napríklad eshop), stanica B sú Faktúry online a vlak s koľajnicami je API. Technicky teda môžeme povedať, že Váš eshop (stanica A) odošle požadované dáta prostredníctvom API (vlak s nákladom po železnici) do Faktúr online (stanica B), kde sa dáta spracujú a o výsledku spracovania odošlú správu späť (návrat vlaku do stanice A). Dôležité je si uvedomiť, že prípojku k železničnej trati ju potrebné vybudovať vo Vašom eshope, čo môžeme nazvať implementáciou API do systému. Druhou dôležitou vecou je, že vlak s nákladom vždy odchádza iba zo stanice A do stanice B, čo znamená, že Váš eshop iniciuje spojenie a odosiela požiadavku (request).
API schéma náčrt

Ako to funguje?

V praxi ide o komunikáciu medzi dvoma servermi. Váš eshop odosiela požiadavku (request) na server Faktúr online. Faktúry online túto požiadavku spracujú a informujú o výsledku spracovania (respose). Viac môžete vyčítať z tejto schémy:
API schema

Ako môžem Faktúry online API prepojiť so svojím eshopom?

Implementácia API do Vášho eshopu je technický zásah. Musí ho vykonať človek alebo spoločnosť, ktorá Vám eshop vytvorila alebo sa technicky vyzná v chode systému. Väčšinou ide o úpravu zdrojového kódu eshopu alebo inštaláciu a nastavenie príslušného modulu v systéme eshopu. Takmer v každom prípade ide o implementáciu na mieru a univerzálne riešenie neexistuje. Musí ho vykonať zodpovený človek alebo spoločnosť, ktorí majú prístup priamo do zdrojového kódu prípadne administrácie menežment systému. Faktúry online nijakým spôsobom nevedia API zaviesť do Vášho systému, realizácia je na Vašej strane. Je nutné sa obrátiť na príslušného odborníka, ideálne autora systému. S implementáciou API Vám vedia pomôcť aj externé spoločnosti, ktoré sa takýmito implementáciami zaoberajú, napríklad goodeshop.sk.

Čo všetko je možné cez Faktúry online API vytvoriť?

Momentálne je možné cez API vytvoriť faktúry a cenové ponuky. Okrem vytvorenia týchto dokumentov API umožňuje aj ich zobrazenie, stiahnutie alebo poskytne informáciu o ich statuse. Vytvorenie dokumentov prebieha na báze dát, ktoré sa odosielajú z Vášho systému. Preto informácie v dokumentoch môžu byť pomerne rôznorodé a flexibilné.

Aké typy systémov môžu používať Faktúry online API?

Prakticky všetky. Jedinou podminekou je, že systém, ktorý chce využívať Faktúry online musí byť pripojený k internetu. Prepojenie cez API do Faktúr online môže byť vhodné hlavne pre systémy, ktoré potrebujú vytvárať daňové doklady - faktúry alebo cenové ponuky. Môžu to byť rôzne weby, eshopy, CRM systémy, predajné systémy a podobne.

Kde nájdem technický manuál k API?

Podrobný technický manuál k implementácii s ukážkami zdrojovývh kódov nájdete na tejto stránke.

Je Faktúry online API zadarmo?

Áno, Faktúry online API môžete používať zadarmo v rámci svojho konta vo Faktúrach online. API nie je nijak limitované a ani zvlásť spoplatnené. Pre používanie Faktúry online API platia všeobecné podmienky používania.