Video tutorial

List of video tutorials that describe the functionality and procedures in Faktury Online.

Ako vytvoriť faktúru z dodacieho listu
Video s návodom ako vytvoriť z jedného alebo viacerých dodacích listov faktúru.
Ako vytvoriť faktúru z cenovej ponuky
Video s návodom ako vytvoriť z jednej alebo viacerých cenových ponúk faktúru.
Ako sa registrovať a prihlásiť do Faktúr online
Video návod s postupom ako sa registrovať a prihlásiť do Faktúr online.
Ako vytvoriť faktúru zadarmo a bez registrácie
Video návod ako vytvoriť faktúru na Internete zadarmo, bez nutnosti registrácie a inštalovania softwaru.
Ako vytvoriť faktúru online
Video návod s postupom ako vytvoriť faktúru vo Faktúrach online pre registrovaných používateľov.
Ako vytvoriť faktúru v cudzom jazyku
Video návod s postupom ako vytvoriť faktúru vo Faktúrach online v cudzom jazyku.
Ako vytvoriť zálohovú faktúru (proforma)
Video návod ako vo Faktúrach online vytvoriť zálohovú faktúru (resp. proforma faktúru alebo predfaktúru).
Ako vystaviť dobropis
Video s návodom a s postupom, ako vo Faktúrach online vytvoriť dobropis.
Automatické číslovanie faktúr vo Faktúrach online
Video návod ako nastaviť automatické číslovanie faktúr a dokumentov vo Faktúrach online.
Ako vytvoriť faktúru s vlastným logom a pečiatkou
Video návod ako vložiť pečiatku alebo logo spoločnosti do faktúry alebo iného dokumentu.
Ako vytvoriť príjmový pokladničný doklad
Video návod ako vytvoriť príjmový pokladničný doklad vo Faktúrach online.
Ako vytvoriť výdavkový pokladničný doklad
Video návod ako vytvoriť výdavkový pokladničný doklad vo Faktúrach online.