Existujú pluginy a moduly do CMS systémov?

Existujú pluginy a moduly do CMS systémov?

Nie. V súčasnosti neexistujú žiadne oficiálne moduly ani pluginy pre CMS alebo ecommerce systémy, ako je napríklad Wordpress, ktoré by boli vytvorené alebo podporované priamo Faktúrami online. Aj keď neplánujeme priamo vytvárať tieto moduly, poskytujeme vývojárom možnosť vytvoriť vlastné riešenia využitím nášho rozhrania API. To umožňuje integráciu služieb Faktúry online s rôznymi systémami na individuálnu potrebu používateľov.

Napriek tomu, že oficiálny modul pre Faktúry online neexistuje, pre CMS Woocommerce, ktorý je obľúbeným pluginom pre Wordpress, bol vytvorený neoficiálny doplnok. Tento doplnok umožňuje integráciu funkcionalít Faktúr online priamo do e-shopu realizovaného na platforme Woocommerce. Tento plugin je dostupný na adrese https://www.sakyplugins.sk/produkt/woocommerce-plugin-faktury-online/, kde si ho môžu záujemcovia zakúpiť a následne využívať pre lepšie hospodárenie a spracovanie faktúr vo svojom online obchode.

Táto možnosť je výhodná hlavne pre obchodníkov, ktorí používajú Woocommerce a chcú automatizovať proces fakturácie bez potreby manuálneho zásahu. Plugin je navrhnutý tak, aby uľahčil prácu s faktúrami, zjednodušil procesy a zabezpečil, aby boli faktúry vystavené v súlade s platnými predpismi a požiadavkami.