Vytvorená faktúra sa nezobrazuje

Vytvorená faktúra sa nezobrazuje

Faktúra, ako aj všetky iné dokumenty generované vo Faktúrach online sa zobrazujú v PDF formáte.
Zobrazenie samotného PDF súboru už vykonáva Váš prehliadač alebo softvér vo Vašom zariadení, ktorý je určený na zobrazovanie PDF súborov. Napríklad Adobe Reader a podobne.
V prípade, ak máte problém so zobrazením samotnej faktúry, skúste ju najskôr stiahnuť do svojho počítača a následne ju otvoriť z miesta, kde sa uložila.
Ďalšou možnosťou je vyskúšať zobraziť faktúru v inom prehliadači. Môžete použiť napríklad Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera a podobné.
Uistite sa, či je problém so zobrazením iba jednej konkrétnej faktúry alebo všetkých dokumentov vo Vašom konte.