Výdavkový pokladničný doklad

Tlačivo výdavkový pokladničný doklad 1ks vo formáte A6