Príjmový pokladničný doklad

Tlačivo príjmový pokladničný doklad 1ks vo formáte A6