Ukážky dokumentov

Ukážky dokumentov, ktoré je možné vytvoriť vo Faktúrach online

Faktúra 1
Jednoduchá faktúra, dodávateľ je neplatca DPH
Faktúra 2
Faktúra, kde dodávateľ je platca DPH s viacerými fakturačnými položkami
Faktúra 3
Faktúra s vlastným logom a pečiatkou spoločnosti
Faktúra 4
Faktúra v cudzom jazyku - v angličtine, faktúra do zahraničia s 0% DPH.
Zálohová faktúra 1
Zálohová faktúra, dodávateľ je platcom DPH.
Dobropis 1
Dobropis, dodávateľ je platcom DPH.
Príjmový pokladničný doklad 1
Príjmový pokladničný doklad vo formáte A5, príjemca nie je platca DPH.
Príjmový pokladničný doklad 2
Príjmový pokladničný doklad vo formáte A3, príjemca je platca DPH.
Výdavkový pokladničný doklad 1
Výdavkový pokladničný doklad vo formáte A5, príjemca nie je platca DPH.
Výdavkový pokladničný doklad 2
Výdavkový pokladničný doklad vo formáte A3, príjemca je platca DPH.
Cenová ponuka 1
Cenová ponuka s niekoľkými položkami
Dodací list 1
Dodací list s niekoľkými položkami
Dodací list 2
Dodací list s niekoľkými položkami, v ktorom sa nezobrazujú sumy položiek
Objednávka 1
Objednávka s niekoľkými položkami
Objednávka 2
Objednávka s niekoľkými položkami, v ktorej sa nezobrazujú sumy položiek